SELY - erikoislääkärin edunvalvoja

Suomen Erikoislääkäriyhdistys - SELY - kaikkien erikoislääkäreiden ja erikoistuvien edunvalvontajärjestö, joka on:

  • sitoutunut edistämään ja parantamaan sairaaloissa, yksityissektorilla, työterveyshuollossa ja opetuksessa toimivien lääkärien työolosuhteita ja erikoislääkärinä toimimisen edellytyksiä
  • erikoislääkärien ja erikoistuvien lausunnonantajajärjestö Suomen Lääkäriliitossa
  • on osa erikoislääkäriyttä! 

SELYn lausunnosta kooste: Lausunto 25.9.2020 hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi

LIITY NYT JÄSENEKSI 

SELYn tehtävänä on yhdistyksen sääntöjen mukaan liittää yhteen maamme erikoislääkärit, edistää ja valvoa heidän palvelussuhteidensa ehtoja, työolosuhteita, ammatinharjoitustoimintaa sekä muita heille ammatillisesti yhteisiä pyrkimyksiä samoin kuin terveydenhuollon ja erityisesti sairaaloiden kehitystä maassamme. Yhdistys edistää lääkärin professiota, edistää terveyttä ja potilaan parasta sekä puolustaa ihmisyyttä ja eettisiä arvoja.